Investering i diagnostiskt ultraljud

AN FYSIOCENTER´s nya investering i DIAGNOSTISKT ULTRALJUD ökar vår kunskap kring muskel- och senskador.