Mottagningar

Hos oss får du hjälp med vanliga sjukdomar, såväl akuta som kroniska.

Hemsjukvård

I den basala hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Basal hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om: Medicinska insatser som Läkemedelshantering, provtagning och sårvård.
För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Läkare

På Ekerö vårdcentral tjänstgör specialister i allmänmedicin samt läkare under vidareutbildning. 

Specialist i allmänmedicin

Annika Björne
Esther Andrés
Johan Lindemalm (Hemsjukvårdsläkare)
John Jägerfeld
Kjersti Veholmen
Lisa Olsson
Magnus Edlund
Magnus Isacson
Sara Banegas
Siv Lundaahl

Erik Norlander (föräldraledig, åter höst 2021)
Julia Åström (föräldraledig, åter vår 2022)

ST-läkare (specialisttjänstgöring)

Alexander Flores
Alexandru Mezei
Jeanette Persson
Malin Schiller
Sofia Engström

AT-läkare (allmäntjänstgöring)

Ahmed Najeeb
Caroline Lindblad 
Isabelle Ström 

Sköterskor

Undersköterskor

Anette Malmqvist
Bibbi Lindberg
Jannica Milstam
Jenny Bråhde
Sara Isenborg
Therese Larsson