Linda Asfour Tandläkare

Leg. Tandläkare

Jag har gått tandläkare utbildning i Umeå och var utexaminerat 1989. I 22 år har jag arbetat som privat tandläkare utomlands ,undertiden där kom jag alltmera att arbeta med alveolar kirurgi och implantat. Jag återvände till Sverige 2014 och arbetade privat i Linköping som allmäntandläkare och odontologisk ansvarig under två år.

Har arbetat på FTV sen 2016 och under tiden genomgått nischutbildning i kirurgi på Eastmaninstitutet och tog examen där i juni 2018.

Generellt är jag kunskapshungrig och nyfiken på all odontologisk utveckling. Jag har en lång rad av vidareutbildningar, och har, utan formell specialistutbildning, självständigt arbetat med såväl implantatkirurgi och protetik i över 15 år, i huvudsak med Astra,Nobel och Straumann system.

I samband med min tjänst utomlands blev jag introducerad i odontologisk forskning, och har förutom en magisterexamen i odontologi vid Karolinska institutet, varit delaktig i tre större forskningsprojekt.

Min tjänst som nischtandläkaren och remissmottagare för icke specialistfall inom oral kirurgi omfattar:

  • Implantatkirurgi (Astra,Nobel, Straumann), digital planering med kirurgisk guide.
  • Implantat protetik.
  • Enkla och komplicerade implantat fall som kräver bentransplantation, sinuslyft med osteotomiteknik.
  • Operativt avlägsnande av såväl enkla som komplicerade retinerade visdomständer, cystor och rotrester.
  • Behandling av periimplantit.
  • Utredning och behandling av slemhinneförändringar.