Vår verksamhet

Husläkarna vid Edsbergs Vårdcentral är utbildade specialister i allmänmedicin och internmedicin. Här tjänstgör även legitimerade läkare under specialistutbildning. Verksamhetschef är Johan Welander.

Om mottagningen

Edsbergs vårdcentral finns till för att ge dig den vård du behöver genom hela livet. För närvarande arbetar sju specialistläkare och fem läkare under specialistutbildning hos oss. Du har också tillgång till medicinsk rådgivning, distriktssköterska, barnavårdscentral, hemsjukvård, diabetessköterskor, medicinsk fotvård, provtagningscentral samt psykosocialt team.

Hos oss arbetar distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, mottagningssköterskor, BVC sjuksköterskor, läkarsekreterare, receptionister, psykologer, rehabkoordinator, medicinsk fotvårdare, och vaktmästare. Två av våra distriktssköterskor är diabetessköterskor och en är astma/KOL-sköterska.

Sammanhållen journalföring

På Edsbergs Vårdcentral tillämpar vi sammanhållen journalföring.

När du söker och får vård förs en patientjournal. Det främsta syftet med patientjournalen är att din vård blir dokumenterad av den personal som ger dig vården. Det blir en informationskälla som följer med, till exempel i den behandling du får. Om det finns till exempel röntgen-, laboratoriesvar och foton ska de ingå i journalen.

Journalanteckningar som gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan. Men genom sammanhållen journalföring kan din vårdgivare under vissa förutsättningar göra journaluppgifter tillgängliga för andra vårdgivare.

Vårdpersonal kan på detta sätt få tillgång till journalinformation hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du då inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal krävs rätt behörighet hos vårdpersonalen. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren. Men du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring.

Som patient kan du begära att journaluppgifter spärras och inte visas för andra vårdgivare eller för andra kliniker hos en vårdgivare. För att spärra journaluppgifter tar du kontakt med det ställe där du har fått eller får din behandling.

Det står i journalen om det finns spärrade uppgifter.

Spärrade journaler kan nödöppnas i akuta situationer. Om du vårdas hos en vårdgivare där det finns spärrade uppgifter kan en nödöppning av dessa göras direkt av den berörda vårdpersonalen.

Du kan när som helst be att få en spärr hävd hos den läkare som gjort journalanteckningarna och du kan också be att få spärren hävd under en viss tid.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.

1177 kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

Edsbergs vårdcentral har följande policy angående diskriminering:
Vi tar avstånd från diskriminering och kränkande särbehandling vad det än må vara. Alla är välkomna och hos oss gäller ömsesidig respekt för varandra.