Avgifter

Här kan du läsa mer om vad ett besök på mottagningen kostar.

Avgifter

Besök hos läkare på vårdcentral/husläkarmottagning

 

250 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog eller medicinsk fotsjukvård

 

250 kr

Barn under 18 år

 

0kr

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.

 

0kr

 

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift på 400:- för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Region Stockholm ligger högkostnadsbeloppet på 1 200 kronor.

E-frikort

I Stockholms region registreras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte hålla reda på själv hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Vill du läsa mer om avgifter i Region Stockholm vänligen klicka på denna länk:
http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/