Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår Astma/KOL-mottagning. Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd. Vi är certifierade inom astma/KOL.

Vi erbjuder:

  • Utredningar av lungfunktionen med spirometri
  • Uppföljning av medicinering
  • Patientutbildning inom astma, KOL och allergi
  • Motiverande samtal vid rökstopp
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Samarbete med fysioterapeut på Sollentuna Rehab för bland annat KOL-skola och för att komma igång med fysisk aktivitet
  • Samarbete med dietist och arbetsterapeut på Sollentuna Rehab

Våra Astma- och KOL-sköterska arbetar i samråd med din läkare. Vår mottagning registrerar i Luftvägsregistret för att kunna följa upp kvaliteten i den vård vi ger.

Kontakt

Kontakta oss digitalt via Mitt PTJ eller ring 08-557 681 40 
Marie-Louise Beling (distriktssköterska/Astma-KOL sköterska)

Mer information

Mer information om KOL (1177)

›  Mer information om att sluta röka hittar du på 1177 och tjänsten Rökfri

›  Sluta-röka-linjen

›  Mer information om astma (1177)

›  Sollentuna Rehab

›  Medicininstruktioner.se