Hemsjukvård

Behöver du regelbunden medicinsk hjälp i ditt hem i mer än 14 dagar kan du skrivas in i hemsjukvården efter särskild bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Om oss

I vår hemsjukvård arbetar 6 distriktssköterskor och 5 undersköterskor.