Psykosocial mottagning

Välkommen till Psykosociala mottagningen på Edsbergs vårdcentral. Vi erbjuder psykologisk bedömning, behandling individuellt, rådgivning samt stöd- och krissamtal.

Om oss

Vi som arbetar i teamet är legitimerade psykologerna Jessica Österberg och Karolina Laurentz Back. I teamet finns också rehabkoordinator Harry Jansson.

Rehabkoordinator

Rehabkoordinator är en funktion i sjukskrivningsintensiva verksamheter. Rehabkoordinatorn fungerar som en samordnare inom sjukvården och gentemot andra berörda aktörer. Syftet är att förbättra koordineringen av insatser för att nå en hög effektivitet och förhindra onödiga ledtider och perioder av passiv väntan för patienten. Rehabkoordinatorn hanterar administrativa uppgifter kring rehabilitering och sjukskrivning.

Hur vi arbetar

Våra psykologer arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, en aktiv behandlingsform som syftar till ökad livskvalitét genom förändringsarbete av tankar, känslor och beteenden. Vi erbjuder till exempel psykologisk rådgivning, guidad självhjälp och individuella behandlingar mot ångest, depression, sömnbesvär och stress. Vi kan också erbjuda stöd- och krissamtal.

Vanligtvis inleds kontakten med ett eller flera bedömningssamtal för att hitta passande hjälp och för att tillsammans planera din behandling. Vi erbjuder en rad olika insatser och planer görs utifrån dina behov/önskemål och vår bedömning. Besöken hos oss är mellan 30-45 minuter långa.

Tidbokning

Boka tid

Vill du komma till ett första samtal hos en av våra psykologer kan du kontakta dem via vår digitala mottagning Mitt PTJ, där du kort beskriver ditt ärende. Du kan även bli hänvisad via din husläkare. Det går också bra att ringa mottagningssköterskan på 08-557 681 40.

Avboka tid

Återbud lämnas på 08-557 681 40 eller via Mitt PTJ minst 24 timmar innan bokad tid.

Akut hjälp

Ring alltid 112 i en akut nödsituation.

Mobila Akutenheten Karolinska (MAK)

Telefon: 08-517 750 40
Öppettider: alla dagar kl. 08–22.
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Hus R:5.

Psykiatriska akutmottagningen

Telefon: 08-123 492 00
Öppettider: dygnet runt
Besöksadress: S:t Görans sjukhus, Vårdvägen 5, 112 81 Stockholm.

Läs mer

›  psykiatrinordvast.se/vard-hos-oss/akut/
›  https://www.psykiatri.regionstockholm.se/vard-hos-oss/akut-hjalp/