Covid-19 vaccin

Juli 2021

Läs på 1177 om den senaste vaccininformationen. Där står det vilken åldersgrupp som är aktuell för vaccinering. Tillhör du riskgrupp kan du höra av dig till vårdcentralen. Se nedan för aktuella riskgrupper. Tillhör du INTE riskgrupp ska du boka vaccin i appen "alltid öppet". Läs mer på 1177. Du kommer då att få en tid på  vaccinationsmottagningarna som finns i länet. 

1177 har också startat ett call-center dit man kan ringa och boka tid eller ställa frågor om vaccination. Ring 1177.

Jag är utlandssvensk, dvs jag är utskriven ur Sverige men är hemma på besök. Kan jag få vaccin?

Nej, du måste vara bosatt här minst 6 månader för att du ska få vaccin i Sverige 

Hur bokar jag tid för vaccinering?

Läs i första hand på 1177. Logga in med mobilt bank-ID. Du som saknar mobilt Bank ID kan ringa 1177 och boka in en tid på Region Stockholms vaccinationsmottagningar. 

Prioriteringsordning för vaccinering

Vårdcentralen ska genomföra vaccination i följande prioritetsordning:

Fas 1. Personer som har hemtjänst och vuxna som bor med dem
Fas 2. Personer som är 65 år eller äldre, egen personal och vuxna som får insatser med stöd av LSS.
Fas 3. 18-59 år med nedanstående riskfaktorer.

-Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
-Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
-Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
-Kronisk lever- eller njursvikt.
-Diabetes typ 1 och typ 2.
-Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
-Downs syndrom.

Personer som är 18 till 64 år som är i riskgrupp och som fått behandling på någon av sjukhusens specialistmottagningar de senaste 12 månaderna kommer att kontaktas av sjukhuset för vaccination.

Jag har fått vaccin på ett annat ställe. Måste jag anmäla att jag inte vill stå kvar på er kölista?

Ja, skicka ett meddelande i 1177 eller Mitt PTJ. 

Jag har fått dos 1 på ett annat ställe eller i en annan del av landet. Kan jag komma till er och få dos 2?

Nej. Kontakta 1177 för att se var du kan få dos 2.

Ber ni den som ringer att identifiera sig med mobilt Bank-ID när ni ringer från Edsbergs vårdcentral?

Nej! 
Var uppmärksam på bedragare. Vem som helst kan säga att de ringer för att erbjuda vaccin. Vi ber aldrig om att ni ska identifiera er med någon form av Bank-ID. 
De enda gångerna Bank-ID behöver användas är vid inloggning på 1177 och Mitt PTJ som är vår digitala tjänst. 
Tänk på att vi ringer från dolt nummer. 

När kan jag få vaccin?

Läs på 1177 när din åldersgrupp kan få vaccin. 

Kan jag välja vaccin?

Det finns inte möjlighet att stå på väntelista för ett specifikt vaccin.
Region Stockholm har sagt att de över 65 år i första hand ska erbjudas AstraZenecas vaccin. Vårdcentralen kan inte påverka detta förutom om det finns doser över av Pfizer-vaccinet.

Jag ska ut och resa snart. Kan jag få min andra dos tidigare än vad som är planerat?

Nej. Dosintervallet för Pfizer är 6-7 veckor (beroende på när du får första dosen) och AstraZeneca 9-12 veckor om du är född 1956 eller tidigare. Är du född efter 1957 är dosintervallet 12-15 veckor.  Effekten av en senarelagd dos är inte känd och vi kan inte heller spara doser tills du kommer tillbaka från din resa. Vill du vara säker på att du får dos 2 inom rätt tid så måste du hålla dig hemma. 

Jag ska ut och resa, kan jag få ta antikroppar och få ett vaccinationsintyg hos er?

Läs på covid 19-information vad som gäller för intyg och provtagning.

Jag har en remiss från min specialistmottagning. Vad händer nu?

En remiss om att man är prioriterad för vaccin ger inte förtur. Region Stockholm meddelar specialistkliniker att de ska kontakta sina patienter. Tänk på att avanmäla dig från vår väntelista om du får vaccin någon annanstans.

Varför har ni inte kontaktat mig för att erbjuda mig tid för vaccin? Jag är ju listad hos er.

Den som vill ha vaccin får höra av sig till oss. Vaccinering är ett erbjudande från Region Stockholm. 

Jag hörde om en person som fått vaccin som är yngre än jag. Varför har ni inte kontaktat mig?

Även om man är yngre än den som just nu är prioriterad enligt åldergrupp så kan man höra till en högre prioritetsgrupp pga underliggande sjukdomar. 
Tänk också på att den som fått vaccinet kanske inte vill berätta om vilka sjukdomar man har som gjort att man fått högre prioritet. 

Jag har fått en dos AstraZeneca-vaccin. Vad händer nu?

Personer under 65 år som fått dos 1 av Astras Zenecas vaccin

Alla som är födda 1957 och tidigare och har fått dos 1 av Astra Zenecas covid-19 vaccin erbjuds dos 2 av ett mRNA-vaccin. Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddet är likvärdigt som för de som får två doser av samma sorts vaccin. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer är det tillåtet för dessa personer att även välja Astra Zenecas vaccin för dos 2.

Vårdpersonal

Prata med din arbetsgivare. 

Gravid, amning och barn

Du som är gravid rekommenderas vaccin från och med vecka 12. 
Ammar du kan du ta dos 2 om du fått första dosen.

Riskgrupp för gravida:
-Kronisk hjärt och kärlsjukdom, även stroke och hypertoni
-Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
-Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
-Kronisk lever eller njursvikt
-Diabetes typ 1 eller typ 2
-Tillstånd med sänkt immunförsvar.
-Gravida som är 35 år eller äldre
-Gravida med BMI över 30 vid inskrivning hos barnmorska.

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är under 18 år att vaccinera sig.

Jag är inte listad någonstans. Hur ska jag göra?
Om du bor i Stockholms län men inte är listad på någon vårdcentral kan du söka din närmaste vårdcentral. Se nedan hur du gör för att lista dig. 

Blodförtunnande medicin

Vad som gäller vid behandling med Waran eller annan blodförtunnade medicin kan du läsa här

Hur listar jag mig?

Du som inte är listad på Edsbergs vårdcentral kan göra det på 1177 eller fylla i en blankett på vårdcentralen. 

Hur kommer jag till vaccineringen?

Region Stockholm har beslutat att erbjuda sjukresor för personer som är 70 år och äldre samt till personer som tillhör andra riskgrupper i samband med sin vaccination mot covid-19.

Vad kostar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri

Hur går vaccineringen praktiskt till?

Vaccin mot covid-19 ges med två doser. Du får tid för din andra dos i samband med att du får din första dos. Sprutan ges i överarmen. Efter att du fått sprutan ska du vänta 15 minuter innan du går hem. Olika vacciner har olika tid mellan doserna. 

Varför ska jag vaccinera mig?

För att skydda dig och andra.
• För din egen skull, för att undvika att bli allvarligt sjuk.
• För andras skull, för att minska smittan i samhället och skydda dem som är extra sårbara.
• Vaccin är ett viktigt verktyg för att kunna bromsa smittan.

Jag har redan haft covid-19. Ska jag vaccinera mig?

Vi rekommenderar vaccination även efter genomgången infektion och till den som har antikroppar.

Biverkningar?

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.

Om du får feber efter vaccination kan du inte utesluta att du är sjuk utan behöver provta dig för covid-19.

Se film från Folkhälsomyndigheten här om vaccination.

Mer informtion

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens senaste information och här kan du läsa vad som står på 1177 om vaccinationen. 

Texten uppdateras vid ny information.