Avgifter

Besök hos läkare på vårdcentral/husläkarmottagning   200 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos sjuksköterska, distriktssköterska, psykolog eller medicinsk fotsjukvård

  100 kr
Barn under 18 år   0 kr
Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.    

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift på 400:- för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Stockholms läns landsting ligger högkostnadsbeloppet på 1 150 kronor.

E-frikort

I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte hålla reda på själv hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Vill Du läsa mer om avgifter i Stockholms Läns Landsting vänligen klicka på denna länk:
http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/