Nyheter på Edsbergs vårdcentral

 

Se fliken "Covid-19 vaccin" för senaste information om vaccineringen mot Covid 19

 

Vi välkomnar Arman Torabi som är legitimerad läkare under specialisttjänstgöring och började arbeta hos oss 7 juni

 

Sjukresa för särskilda grupper 

Du kan ha rätt till sjukresa för att ta dig till vårdcentralen, du betalar bara egenavgift. De grupper som får sjukresa mot betald egenavgift är:

  • Ålder 70 år och däröver
  • Aktiv cancersjukdom
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk
  • lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom
  • Fetma (BMI 40 och däröver)
  • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV- och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19

Hör av dig god tid innan ditt besök för att ladda ditt sjukresekort.

 

Endast förbokade besök

På grund av rådande omständigheter så kommer alla våra besök på Edsbergs vårdcentral vara bokade. Vår drop-in mottagning till distriktssköterskorna har vi ställt in tills vidare. 

Rådgivning

RING 1177 eller 08-55768140 för rådgivning. Om du har Bankid logga in på vår digitala mottagning så bedömer vi vad som skall göras.

De tider då vårdcentralen har stängt, hänvisar vi till Husläkarjouren Täby:
Telefonnummer: 08-792 15 10