Psykosociala mottagningen

 

Psykisk hälsa

Välkommen till Psykosociala mottagningen på Edsbergs vårdcentral. Vi erbjuder psykologisk bedömning, behandling individuellt, rådgivning samt stöd- och krissamtal. Vi som arbetar i teamet är legitimerade psykologerna Jakob Hofverberg och Jessica Österberg. I teamet finns också rehabkoordinator Harry Jansson. Rehabkoordinator är en funktion i sjukskrivningsintensiva verksamheter.
Rehabkoordinator fungerar som en samordnare inom sjukvården och gentemot andra berörda aktörer.
Syftet är att förbättra koordineringen av insatser för att nå en hög effektivitet och förhindra onödiga ledtider och perioder av passiv väntan för patienten.
Rehabkoordinatorn hanterar administrativa uppgifter kring rehabilitering och sjukskrivning.

Vill du komma till ett första samtal hos en av våra psykologer kan du kontakta dem via Vårdguiden (www.1177.se), där du kort beskriver ditt ärende. Du kan även bli hänvisad via din husläkare. Det går också bra att ringa mottagningssköterskan på 08-557 681 40.

Återbud lämnas på 08-557 681 40, via din psykolog/terapeut eller via Vårdguiden (www.1177.se) minst 24 timmar innan bokad tid.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt med psykolog

Våra psykologer arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, en aktiv behandlingsform som syftar till ökad livskvalitét genom förändringsarbete av tankar, känslor och beteenden. Vi erbjuder till exempel psykologisk rådgivning, guidad självhjälp och individuella behandlingar mot ångest, depression, sömnbesvär och stress. Vi kan också erbjuda stöd- och krissamtal.

Vanligtvis inleds kontakten med ett eller flera bedömningssamtal för att hitta passande hjälp och för att tillsammans planera din behandling. Vi erbjuder en rad olika insatser och planer görs utifrån dina behov/önskemål och vår bedömning. Besöken hos oss är mellan 30-45 minuter långa.

Akut hjälp

Ring alltid 112 i en akut nödsituation.

Mobila Akutenheten Karolinska (MAK): 08-517 750 40

Öppet alla dagar kl. 08–22. Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Hus R:5.

Psykiatriska akutmottagningen: 08-123 492 00

Öppet dygnet runt. Besöksadress: S:t Görans sjukhus, Vårdvägen 5, 112 81 Stockholm.

Läs mer via: psykiatrinordvast.se/vard-hos-oss/akut/ och psykiatri.sll.se/vard-hos-oss/akut-hjalp/