Medicinska sekreterare

Medicinska sekreterare

Vi medicinska sekreterare ansvarar för journalföring, remisser, posthantering, fakturering, IT, telefoni, schemaläggning och allt som dyker upp på hälsocentralen. Det är också vi som bemannar hälsocentralens reception.

För att komma i kontakt med vår administrativa personal, ring 026 - 60 09 09.

Våra medicinska sekreterare

Johanna Scherdin

Chefssekreterare

Lisbeth Gustafsson

Medicinsk sekreterare

Jennifer Jerabek

Medicinsk sekreterare

Johan Jansson

Administratör

 

Tillbaka