Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn finns för dig som är sjukskriven eller för dig som riskerar att bli sjukskriven. Syftet med rehabiliterande insatser är att du ska uppnå en förbättrad fysisk och psykisk hälsa med ökad funktions- och aktivitetsförmåga. Målet är att återgå till arbete eller studier alternativt att förebygga sjukskrivning.

De rehabiliterande insatserna planeras tillsammans med dig och samordnas av rehabkoordinatorn. Det kan gälla åtgärder inom vårdcentralen, kontakter med arbetsgivaren, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller annan resurs i din rehabilitering. Rehabkoordinatorns roll är att vara spindeln i nätet i sjukskrivningsarbetet på vårdenheten och en kompetensbärare i försäkringsmedicinska frågor.

För kontakt med vår rehabkoordinator, ring 070-724 97 61.

Vår rehabkoordinator

Annica Adamsson

Distriktssarbetsterapeut
Rehabkoordinator

Tillbaka