OMT

OMT är ett specialist område inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta och andra symptom i rygg, leder, muskler och nerver. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt och funktionsstatus.

Behandlingen kan bestå av smärtlindring, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulering och stabiliseringsträning.