Information om vaccination Covid-19

 

2021-02-24
Nu är vi äntligen i gång med vaccinationerna mot Covid-19!
Hemsjukvården gav i går cirka 40 doser till våra hemsjukvårdspatienter, och det har gått jättebra!

Så roligt! Nästa vecka får vi cirka 200 doser tilldelade oss.
Då kommer en större mängd av patienterna med hemtjänst och LSS boende och personlig assistans få komma hit. Vi ringer in dem som vi har fått in lappar från!

2021-02-22
I dag kom de!
Våra första vaccindoser av Pfizers vaccin levererade!

Vi fått ca 100 doser i första leveransen, av de ca 1500 doser vi behöver för FAS 1 (hemsjukvård, hemtjänst, LSS-boende och personlig assistans).

ALLA SOM HAR HEMTJÄNST OCH FÅTT EN BANKETT KOMMER BLI KONTAKTADE I TUR OCH ORDNING FÖR VACCINATION.

Vaccinet är kostnadsfritt för alla.

Ekerö kommun har snart avslutat vaccination av boende på äldreboende och deras personal. Vaccinationen av dessa grupper sköts av personal på äldreboenden och via Vaccin Direkt som fått ett särskilt uppdrag att vaccinera kommunal omsorgspersonal.

Vi är i FAS 1 nu.
Vaccination av personer inskrivna i vår hemsjukvård och personer som har hemtjänstinsatser och de som bor tillsammans med dessa. Här inkluderas även personer boende på LSS-boende och som har personlig assistent. Personer i dessa grupper har fått ett brev hemsänt från Ekerö kommun som ska fyllas i och lämnas till oss på vårdcentralen. Saknar du brevet kontakta din biståndshandläggare på Ekerö kommun.

Samtidigt vaccineras vår personal.

FAS 2.
Nytt beslut från 15 februari är att så länge vaccintillgången är låg, kommer FAS 2 att åldersprioriteras med de äldsta grupperna först.
Vi vaccinerar först de som är 85 år eller äldre, därefter 80-84 år och så vidare.
Vaccin för de som är över 65 år.
I denna grupp räknar vi med ca 4000 av våra patienter finns.

FAS 3
Vaccin för personer 60-64 år och personer 18-64 år som tillhör en riskgrupp. Preliminär tidsplanen gäller att vaccin i denna grupp ges successivt från april.

FAS 4
Vaccination av allmänheten i kommunen kommer skötas av Ekerö Vårdcentral och Stenhamra Hälsocentral, för Ekeröborna. Detta startar när övriga faser är klara troligen först i maj/juni.

Tidsbokning kommer ske via via Mitt PTJ, 1177.se och via telefon.

Du kan redan nu ladda ner hälsodeklarationen och vara redo vid vaccineringen.
Du kan också hämta hälsodeklarationen på vårdcentralen plan 2 och i ett ställ i entrén.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Regionens tidsplan för vaccination

Info från 1177 om vaccination