Information om vaccination Covid-19

Vi vill varna för bedragare!

Vaccinet är kostnadsfritt för ALLA.
Vi frågar aldrig efter kontonummer eller BankID när vi ringer.

Just nu vaccinerar vi:

Dos 2 för de som fått dos 1 av oss innan 11/5.

 Vaccination för patienter listade på Ekerö Vårdcentral ske i Nordiums lokaler på Tegelbruksvägen 2.

2021-06-14, kl. 16:47


Regionen har öppnat upp för tidsbokning för de i fas 4 som är födda 1986 eller tidigare. Dessa tider bokas via appen alltid öppet eller genom att ringa 1177.

Vi ny-vaccinerar (ger första dosen) nu endast de som tillhör riskgrupp och inte kan boka tid via 1177. Alla som fått dos 1 av oss efter 21-05-10 behöver boka tid via 1177 för den andra dosen.
De som fått dos 1 av oss innan 21-05-11 kommer också få dos 2 av oss.

Kontakta oss för tidsbokning via Mitt PTJ eller via telefon om du saknar svenskt personnummer, har skyddade personuppgifter, eller av andra skäl inte kan boka en tid via 1177.

Det innebär att vaccinationen för alla födda 1986 och tidigare bokas via Alltid Öppet-appen eller på de telefonnummer som finns publicerat på 1177.

Klicka här för att komma till tidsbokningen via 1177

 

2021-06-03, kl. 10:25

Dosintervallet för vaccination med Pfizers vaccin är 7 veckor för de som vaccineras med första dosen efter 1/6.

Vi är i slutspurten av de vaccinationer vi fått uppdrag av Regionen att genomföra. Många hör av sig för att boka dos 1, men de enda vi kommer kunna hjälpa är de som saknar svenskt person- eller mobilnummer, har skyddat ID eller inte kan lämna sitt boende. 

De som har en bokad tid för dos 1 eller dos 2 hos oss och inte fått personlig information om att den är avbokad ska förstås komma till oss på bokad tid i Nordiums lokaler.

Födda 1981 eller tidigare bokar via appen alltid öppet eller genom att ringa 1177.

 

2021-05-27, kl. 09:38

Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer.
Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19 från vecka 12 och framåt.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten här

 

2021-03-26, kl. 08:21

Vaccination med AstraZenecas vaccin är nu godkänt igen, dock endast för de över 65 år.

Europeiska läkemedelsverket (EMA) har bedömt vaccinet säkert och att nyttan överväger risken, och Folkhälsomyndigheten har i samråd med Svenska läkemedelsverket beslutat att följa EMA:s bedömning.
Man har inte möjlighet att välja vilken vaccin man får.

Region Stockholm har beslutat att ändra i dosintervallen. Dos 2 av Pfizer ska ges efter 6 veckor (inte 3 veckor som det var från början). 

Region Stockholm har också gått ut med att anhörigspåret för transplanterade och dialyspatienter pausas. 

Läs mer från Folkhälsomyndigheten om AstraZenecas vaccin här.

Läs regionens tidsplan för vaccination de olika faserna här.

FAS 3

Just nu är vi i fas 3 där vaccin ges för personer 60-64 år och personer 18-59 år som tillhör en riskgrupp. Vi vaccinerar endast de som tillhör riskgrupp och som inte kan boka en tid via 1177. Övriga ska boka tid via 1177, se länk längre upp.

FAS 4

Fas 4 är i full gång. Vaccination erbjuds i åldersordning och bokas via 1177.se

Länkar

Du kan redan nu ladda ner hälsodeklarationen och vara redo vid vaccineringen.
Du kan också hämta hälsodeklarationen på vårdcentralen plan 2 och i ett ställ i entrén.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Info från 1177 om vaccination

 Kontakta oss digitalt via Mitt PTJ.