Information om vaccination mot influensa

Årets influensavaccination är avslutad

Under influensavaccinationen erbjuder vi årlig vaccination mot influensa till dig som fyllt 65 år eller tillhör riskgrupp

Hälsodeklaration att skriva ut, fylla i och ta med.