Information om vaccination mot influensa

Årets influensavaccination påbörjas vecka 45.

Vi erbjuder vaccination mot influensa till dig som fyllt 65 år eller tillhör riskgrupp

Vi kommer ha drop-in kl. 08-15
från 9 november till 19 november,
samt tisdagar kl. 08-15 från 22 november till 14 december på Ekerö Vårdcentral.

Vi kommer också ha drop-in i vår lokal på Munsö, Väsby gård
kl. 13-14 den 12 och 26 november.

Hälsodeklaration att skriva ut, fylla i och ta med.

 Vaccination av de som inte fyllt 65 eller tillhör riskgrupp kan bli akutellt efter årsskiftet om vi då har vaccin kvar.