Distriktssköterska/sjuksköterska/undersköterska

Tidsbokning/medicinsk rådgivning sker via Praktikertjänst24 (se separat flik)eller Tele-Q på
tfn 08 560 375 00. Våra öppettider är kl 08:00-17:00.

Chefssjuksköterska 
Hjördis Söderberg

Samordnare
Marie Ragnartz

 

Sjuksköterska

Distriktssköterska

Mia Eklöf Maria Buskas
Oksana Mats Harriet Hermansson
Pernilla Björnsson Mette Byhlin
Daniel Lutzen Ingela Malmås
Anita Hedlund Marie Smedeby
Jessica Lernell Marie Dozzi

Helena Eckhardt
Louise Hjelte
Paula Sinnersten

Bettan Landfors
Elisabeth Zeffer
Johanna Hjelm

Undersköterska

Elisabeth Fritzell
Nathalie Lilja 
Liselotte Humbla
Carina Wallin-Larsson 
Catarina Dahlberg-Wingren 

Bibbi Lindberg
Anette Malmqvist
Therese Larsson 
Jenny Bråhde

 

 

 

   
   

Tidsbokad mottagning

Varje vardag där du kan få hjälp med bland annat blodtryckskontroller, stygnborttagning, såromläggningar, injektioner, vaccinationer och förskrivning av hjälpmedel, näringsdrycker och inkontinenshjälpmedel.

Vi erbjuder även förebyggande hälsovård, information och stöd i livsstilsförändringar, rökstopp, ansvarar för områdets hemsjukvård, Diabetesmottagning, Astma-KOLmottagning, Blodtrycksmottagning och Samarbete med Ekerö kommun ang anhörigprojekt.

Om du vill veta mer om anhörigstöd: Läs mer