Distriktssköterska/sjuksköterska

Tidsbokning/medicinsk rådgivning sker via Tele-Q på
tfn 08 560 375 00. Våra öppettider är kl 08:00-17:00.
Kvällsmottagningen är till för tidsbokade besök.

Chefssjuksköterska 
Hjördis Söderberg

Samordnare
Marie Ragnartz

 

Sjuksköterska

Distriktssköterska

Mia Eklöf Maria Buskas
Oksana Mats Harriet Hermansson
Pernilla Björnsson Mette Byhlin
Daniel Lutzen Ingela Malmås
Eva Engwall Marie Smedeby
Anita Hedlund Marie Dozzi

Helena Eckhardt
Jessica Lernell

Bettan Landfors
Elisabeth Zeffer
Johanna Hjelm

Undersköterska

Elisabeth Fritzell
Nathalie Lilja 
Liselotte Humbla 

Bibbi Lindberg
Linda Edvardsen
Therese Larsson 

Carina Wallin-Larsson 

 

 

   
   

Tidsbokad mottagning

Varje vardag där du kan få hjälp med bland annat blodtryckskontroller, stygnborttagning, såromläggningar, injektioner, vaccinationer och förskrivning av hjälpmedel, näringsdrycker och inkontinenshjälpmedel.

Vi erbjuder även förebyggande hälsovård, information och stöd i livsstilsförändringar, rökstopp, ansvarar för områdets hemsjukvård, Diabetesmottagning, Astma-KOLmottagning, Blodtrycksmottagning och Samarbete med Ekerö kommun ang anhörigprojekt.

Om du vill veta mer om anhörigstöd: Läs mer