Distriktssköterska/sjuksköterska/undersköterska

Tidsbokning/medicinsk rådgivning sker via MittPTJ (se separat flik) eller Tele-Q på
tfn 08 560 375 00. Våra öppettider är kl 07:30-17:00.

Chefssjuksköterska 
Hjördis Söderberg

Samordnare
Marie Ragnartz

 

Sjuksköterska

Distriktssköterska

Mia Eklöf Maria Buskas
Oksana Mats Harriet Hermansson
Pernilla Björnsson Mette Byhlin
Daniel Lutzen Ingela Malmås
Anita Hedlund Catarina Dahlberg-Wingren
Jessica Lernell Marie Dozzi

Louise Hjelte
Paula Sinnersten


Bettan Landfors
Elisabeth Zeffer
Johanna Hjelm
Erika Garberg

Undersköterska

Elisabeth Fritzell
Nathalie Lilja 
Liselotte Humbla
Carina Wallin-Larsson 
 Helena Eckhardt

Bibbi Lindberg
Anette Malmqvist
Therese Larsson 
Jenny Bråhde

 

 

 

   
   

Tidsbokad mottagning

Varje vardag där du kan få hjälp med bland annat blodtryckskontroller, stygnborttagning, såromläggningar, injektioner, vaccinationer och förskrivning av hjälpmedel, näringsdrycker och inkontinenshjälpmedel.

Vi erbjuder även förebyggande hälsovård, information och stöd i livsstilsförändringar, rökstopp, ansvarar för områdets hemsjukvård, Diabetesmottagning, Astma-KOLmottagning, Blodtrycksmottagning och Samarbete med Ekerö kommun ang anhörigprojekt.

Om du vill veta mer om anhörigstöd: Läs mer