Hemsjukvård

I den basala hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Basal hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om: Medicinska insatser som Läkemedelshantering, provtagning och sårvård.
För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Läkare ansvarig för hemsjukvården är

Johan Lindemalm
Oscar Nisbeth