Psykosociala teamet /KBT-Mottagning

Vi som arbetar är:

Kristina Palmér Leg. Psykoterapeut
Anna Warensjö Leg. Psykolog/ leg. psykoterapeut
Andreas Johansson PTP-Psykolog

Vi gör bedömningar och utredningar
Vi erbjuder korta behandlingsinsatser vid depression, ångest, stressproblematik, sömnproblematik samt vid livskriser.
Vid behov kan vi slussa dig vidare om du är i behov av en annan vårdgivare