Psykosociala teamet /KBT-Mottagning

Vi som arbetar är:

Anna Warensjö, leg. psykolog/ leg. psykoterapeut
Caroline Andram,  PTP-psykolog
Lisa Hellstadius, leg, psykolog
Andreas Johansson leg. psykolog
Ester Klein Strandberg leg. psykolog
Ingrid karlsson leg. Psykoterapeut 

Nu erbjuder vi Kognitiv beteendeterapi via internet, IKBT, på vårdcentralen. Det är sedvanlig KBT förmedlad via dator/surfplatta/smartphone. Behandlarstödet ges av leg psykolog eller leg psykoterapeut med KBT-utbildning. Initialt träffar du alltid psykologen/psykoterapeuten i ett eller ett par bedömningssamtal. Därefter får du tillgång till ett internetbaserat behandlingsprogram. En fördel är att du kan ta del av behandlingen på en tid och plats som passar dig. Intresserad? Läs mer här.

Kontakta oss gärna digitalt via Mitt PTJ

Vi gör bedömningar och utredningar. Vi erbjuder korta behandlingsinsatser vid depression, ångest, stressproblematik, sömnproblematik samt vid livskriser. Vid behov kan vi slussa dig vidare om du är i behov av en annan vårdgivare.