Läkare

På Ekerö vårdcentral tjänstgör specialister i allmänmedicin samt läkare under vidareutbildning. Tider bokas på telefon
08 560 375 00.

Specialist i allmänmedicin

Sara Banegas
Annika Björne
Ornaa Carlström
Magnus Edlund
John Jägerfeld 
Siv Lundaahl
Erik Norlander
Kjersti Veholmen
Johan Lindemalm (ansvarar för patienter som är inskrivna i hemsjukvården)

ST-läkare (specialisttjänstgöring)

Alexander Flores
Alexandru Mezei
Jeanette Persson
Lisa Olsson
Sofia Engström
Ulf Aringer

Legitimerad läkare

 

AT-läkare (allmäntjänstgöring)