Läkare

På Ekerö vårdcentral tjänstgör specialister i allmänmedicin samt läkare under vidareutbildning. 

Specialist i allmänmedicin

Mitt PTJ
Esther Andrés
Jana Svärd

Hemsjukvårdsläkare
Johan Lindemalm
Oscar Nisbeth

Mottagningsläkare
Annika Björne
Erik Norlander
John Jägerfeld
Julia Åström
Kjersti Veholmen
Lisa Olsson (föräldraledig, åter höst 2022)
Magnus Edlund
Magnus Isacson
Raghad Naima
Sara Banegas

ST-läkare (specialisttjänstgöring)

Alexandru Mezei
Anja Sulaver (börjar 2022-09-01)
Jeanette Persson
Julia Klockhoff
Josefine Ekman (börjar 2022-09-01)
Malin Schiller
Sofia Engström

AT-läkare (allmäntjänstgöring/bastjänstgöring)

Caroline Brever