Sköterskor

 

Mottagning

Undersköterska

Sjuksköterskor

Distriktssköterskor

Sara Isenborg Anita Hedlund Alexandra Collarp
  Celine Cotteverte Catarina Dahlberg-Wingren
  Daniel Lützén Elisabeth Fritzell
  Frida Hagtorn Elisabeth Zeffer
  Jessica Lernell Mette Byhlin
  Louise Hjelte Liselotte Humbla
  Mia Eklöf Maria Rosengren
  Oksana Mats Nathalie Lilja
  Paula Sinnersten  
  Pernilla Björnsson  
  Sara Nilsson  
Hemsjukvård

Undersköterskor

 

Distriktssköterskor

Anette Malmqvist   Bettan Landfors
Bibbi Lindberg   Carina Wallin-Larsson
Helena Johansson   Cecilia Nelén
    Erika Garberg
    Helena Eckhardt
    Marie Dozzi
     
     
     
     

 

 

Chefssjuksköterska/
Biträdande verksamhetschef

Samordnare

Hjördis Söderberg Marie Ragnartz

Tidsbokad mottagning

Ring oss eller kontakta oss via Mitt PTJ

Varje vardag där du kan få hjälp med bland annat blodtryckskontroller, stygnborttagning, såromläggningar, injektioner, vaccinationer och förskrivning av hjälpmedel, näringsdrycker och inkontinenshjälpmedel.

Vi erbjuder även förebyggande hälsovård, information och stöd i livsstilsförändringar, rökstopp, ansvarar för områdets hemsjukvård, Diabetesmottagning, Astma-KOLmottagning, Blodtrycksmottagning och Samarbete med Ekerö kommun ang anhörigprojekt.

Om du vill veta mer om anhörigstöd: Läs mer