Vaccination mot livmoderhalscancer

Alla flickor ,upp till och med 26 års ålder, kan vaccinera sig mot virus som orsakar livmoderhalscancer. Tidigare har vaccinationen kostat. Nu är den helt gratis.

Vaccinationen ges vid tre olika tillfällen med några månaders mellanrum. Den andra sprutan tas efter cirka två månader efter första sprutan och den tredje efter cirka sex månader

Innan du får vaccinera dig ska du fylla i en hälsodeklaration och ta med till mottagningen. Är du under 18 år ska föräldrarna skriva under.

På Vårdguiden finns en hälsodeklaration, fyll i den och ta med innan vaccinationen.

Tid för vaccinering bokas på telefon 560 375 00.