Specialistprislista

107s Undersökning - 1775 kr

103s Enkel undersökning - 600 kr

121 Röntgenundersökning enskild tand - 95 kr

501s Rotbehandling 1 kanal - 5049 kr

502s Rotbehandling 2 kanaler - 6018 kr

503s Rotbehandling 3 kanaler - 7038 kr

504s Rotbehandling 4 kanaler - 8058 kr

522s Komplicerad kanallokalisation - 1219 kr

541s Apikalkirurgi - 6528 kr