Välkommen till Enköping Rehab Center

Enköping Rehab Center är en privat sjukgymnastmottagning centralt belägen i Enköping.

Vi tar emot patienter från primärvården, privata husläkare, företagshälsovård, lasarettet i Enköping, Akademiska sjukhuset, Stockholm Spine Center och övriga privata kliniker.

Vi tar även emot dig som söker utan att ha en remiss, för konsultation, bedömning och behandling. Högkostnadsskydd gäller.
Kontakta oss