FaR

Fysisk aktivitet på recept- FaR

Har du fått recept på fysisk aktivitet (FaR) utskrivet av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller annan legitimerad vårdpersonal. Du får förslag på träning som är lämplig vid just din diagnos. Men det är dina intressen och din livssituation som ska styra valet av aktivitet.

Vi samarbetar med Friskvårdslotsen hos Upplands idrottsförbund.

Hos oss på Enköping Rehab Center har vi FaR-ledare på plats.
Du har möjlighet till vägledning och coaching, olika träningsmöjligheter- individuellt eller i grupp.

Utanför högkostnadsskydd

Aktiviteter som ordinerats på recept bedrivs utanför sjukvårdens ersättningssystem och kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

För mer information är du välkommen att kontakta oss eller komma på besök!

Välkommen!

Ordination motion för vem?

 • Du som har artros
 • Du som har astma och vill lindra
 • För dig med övervikt och fetma
 • För dig som har benskörhet eller vill förebygga
 • Åt dig med ryggbesvär
 • Om känner dig stressad, eller har stress symtom
 • Till dig med smärta
 • Dig med ledgångsreumatism
 • Du med metabola syndromet
 • Om du har för höga blodfetter eller vill förhindra blodfettsrubbningar
 • För dig med högt blodtryck och som vill ha lägre!
 • För dig som har eller vill riskerar att få kranskärlssjukdom
 • Om du drabbats av stroke
 • För dig som är nedstämd med depression och vill lindra och bli fri från det
 • Om du har ångest
 • Du som har diabetes mellitus - typ 1-diabetes och vill må bättre
 • Du som har och vill minska eller vill förebygga diabetes mellitus - typ 2-diabetes
 • För dig som har eller vill förebygga åldersrelaterade sjukdomar
 • Om du har yrsel och balansrubbningar
 • Du som är gravid
 • Menopaus, för dig i övergånsåldern
 • Om du har drabbats av canser
 • Till dig som har Claudicatio intermittens, fönstertittarsjuka
 • Till dig med demens
 • För dig med MS
 • För dig med hjärtsvikt
 • Om du har parkinsson
 • Till dig med postpolio
 • För dig med kronisk njursvikt
 • Du som har KOL
 • För dig med mag- och tarmproblem

Diskutera gärna med din läkare och sjukgymnast i samråd med oss.