McKenzie

McKenziemetoden

En effektiv metod för diagnostik och behandling av smärta i rygg, nacke, armar eller ben. Metoden är känd för sin effektivitet vid ryggbesvär.

Robin Mckenzie är leg. sjukgymnast från Nya Zealand. Sedan 50-talet har han utvecklat en metod för diagnostik och behandling av mekaniska funktionsstörningar i ryggen, MDT. Han är idag en erkänd auktoritet inom diagnostik och behandling av ländryggsbesvär. Metoden lärs ut och praktiseras över hela världen.

En tränad terapeut är kapabel att känna igen olikheter i spektrat av ryggproblem och kan se vilka åtgärder som krävs för varje specifikt problem. Inget annat system av diagnos och behandling har kunnat klassificera dessa olika tillstånd och tillhandahålla ett nödvändigt åtgärdsprogram.

Varje syndrom kräver sin speciella behandlingsplan. Gemensamt är dock att patienten genom vissa frekvent upprepade rörelser kan behandla sig själv. Sjukgymnasten guidar- patienten tar aktivt ansvar.

Merparten av patienterna med rygg och nacksmärta kan klassificeras enligt tre mekaniska syndrom:

  1. Posturalt syndrom Smärta endast vid långvarig statisk belastning i ytterläge. Sannolikt utlöst från normala strukturer som överbelastas
  2. Dysfunktionssyndrom Smärta vid belastning i ytterläge vid nedsatt rörlighet. Smärta sannolikt beroende på töjning av förkortade strukturer orsakade av ärrvävnad eller av långvarig dålig hållning.
  3. Derangement syndrom Smärta konstant eller intermittent som kan kännas lokalt i ryggen och/ eller ut i extremiteterna. Upprepade rörelser eller kvarhållna positioner ger kvarstående förändring av smärtan. Denna förändring antas bero på lägesförändring av material i disken.

Det är viktigt att människor som lider av ländryggsproblem är medvetna om att manipulation av ryggraden eller annan justerande behandling inte ska ges till hela befolkningen med ländryggssmärta för att de få som verkligen behöver det ska få det.

Manipulation av ryggraden ska verkligen inte användas innan egenbehandling visat inte ha någon effekt. Om du söker behandling från manipulativa terapeuter, kiropraktorer eller osteopater, är det nästan säker att du kommer att få den behandlingen för att det är deras främsta vapen för att hantera dessa problem.