Ryggakuten

Du med ryggbesvär som är akuta eller som varat någon vecka kan boka in en tid för råd och behandling inom 1-4 dagar.

Du kan känna smärta mitt i ryggen, ut mot någon sida, ner i benet, ha en låsning eller avvikande hållning, vara begränsad i rörlighet, svårt att sitta, stå, ligga eller gå. Du kan ha svårt att utöva dina fritidsaktiviteter.