Välkommen till Eszter Fabian Barnmedicin!

På mottagningen tar vi emot akuta patienter, utreder och behandlar olika sjukdomar hos barn och ungdomar som exempelvis astma- och allergiutredningar, huvudvärk, magont, tillväxtavvikelse, med mera. Vi gör även pricktest och spirometri, allergivaccination i tablettform mot kvalster och pollen, och har dessutom eksemskola.

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 20 år. Inget remisstvång, men självklart tar vi emot det också.

Kostnad

Besöket är avgiftsfritt och öppet för alla oavsett var man är listad.

Eszter Fabian, Specialist i barn- och ungdomsmedicin
Charlotte Wendesten-Wikman, Mottagningssköterska

Eszter Fabian Barnmedicin är anslutna till Västra Götalandsregionen.