Välkommen till Eszter Fabian Barnmedicin!

På mottagningen tar vi emot akuta patienter, utreder och behandlar olika sjukdomar hos barn och ungdomar som exempelvis astma- och allergiutredningar, huvudvärk, magont, tillväxtavvikelse, med mera. Vi gör även pricktest och spirometri och har dessutom eksemskola. 

Obs!
Patienter som kommer på astma kontroll: glöm inte er inhalator!
Tillväxtutredning- Var god ta med barnets tillväxtkurva!

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 20 år. Inget remisstvång, men självklart tar vi emot det också.

Försäkringspatienter (Skandia, Cardif, AON, Företagarna och Säkra) är välkomna, ring ditt försäkringsbolag först.

Kostnad

Besöket är avgiftsfritt och öppet för alla oavsett var man är listad.

Eszter Fabian, Specialist i barn- och ungdomsmedicin
Rosa Villarroel, Mottagningssköterska