Bild på utrustning för undersökning av ögon

Välkommen!


Välkommen till EyeMD Ögonkliniken, en ögonspecialistmottagning i centrala Helsingborg!


 Vi är en privat ögonläkarmottagning som i samarbete med Region Skåne bedriver specialistvård inom ögonsjukdomar.


Hos oss gäller samma vilkor för patientavgifter som inom den offentliga vården. Frikort och högkostnadsskkydd gäller. Fri sjukvård för ungdomar under 20 år, och alla över 85 år.


Vi är en specialistmottagning med planerad/tidbokad vård, därför behöver du remiss från vårdcentraler, sjukhus, andra specialister, optiker för att komma till oss.


Inkommande remisser bedöms dagligen och mer brådskande eller akuta fall prioriteras och kallas tidigare efter behov.


Till vår mottagning kan du komma om du har problem med dina ögon. Vi tar i första hand emot för undersökning och utredning av befarad ögonsjukdom. Har du redan en kronisk ögonsjukdom, såsom glaukom (grön starr), diabetes, grå starr, förändringar i gula fläcken eller andra näthinnesjukdomar så är du välkommen att göra dina kontroller hos oss.


När du behöver kolla synen och eventuellt ha nya glasögon ska du i första hand vända dig till en optiker.