Bild på utrustning för undersökning av ögon

Inför och efter besöket

Inför besöket


Ta med legitimation, eventuell kallelse och aktuella glasögon. Undvik att köra bil till besöket då det ofta ges ögondroppar som ger tillfällig synförsämring.


Efter besöket


Vänta med att köra bil om du har fått ögondroppar som ger tillfällig synförsämring.

Coronavirus: EyeMD Ögonkliniken bedriver endast planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter/anhöriga med smittsamma sjukdomar. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Om du som patient inom en 14-dagarsperiod innan ditt mottagningsbesök/operation har vistats inom ett område som av folkhälsomyndigheten är angivet som riskområde gällande Covid-19 (Coronavirus) skall du kontakta kliniken på 042-4536500 alternativt via mail eyemd@ptj.se . Du kommer då att erbjudas en ny tid efter att inkubationstiden förflutit."