Bild på utrustning för undersökning av ögon

Inför och efter besöket

Inför besöket


Ta med legitimation, eventuell kallelse och aktuella glasögon. Undvik att köra bil till besöket då det ofta ges ögondroppar som ger tillfällig synförsämring.


Efter besöket


Vänta med att köra bil om du har fått ögondroppar som ger tillfällig synförsämring.