Bild på utrustning för undersökning av ögon

Om oss


Ögonläkare Julietta Cristina Sava


Specialistutbildning till ögonläkare på Universitetssjukhuset i Lund och ögonkliniken i Helsingborg, därefter subspecialisering inom neurooftalmologi på neurooftalmologiska mottagningen i Lund. Subspecialisering i medicinsk retina (har arbetat främst med näthinnessjukdomar, särskilt diabetes, kärlocklusioner och åldersförändringar i gula fläcken), samt ett speciellt intresse för patienter med glaukom.

Cristina Sava är disputerad, har försvarat sin doktorsavhandling 2018. Har varit ansvarig för den neurooftalmologiska mottagningen på ögonkliniken i Helsingborg.

Dr Cristina Sava har både svensk och norsk läkarlegitimation. Hon har arbetat som överläkare inom offentlig vård både i Sverige och Norge och har även jobbat som konsult hos flera privata aktörer.

 

 

Gunilla Nestler                                                            

Legitimerad sjuksköterska/ Specialistsjuksköterska inom operation