Högt Blodtryck

Högt blodtryck är en riskfaktor som bland annat kan ge nedsatt hjärtfunktion och risk att insjukna i stroke och förtida död.

Om du har högt blodtryck och medicinerar så bör du ha en årlig kontroll hos sköterska eller läkare för bedömning och ställningstagande till fortsatt behandling och medicinering.

Vid misstanke om högt blodtryck och ärftlighet för detta så är det viktigt att du får en tid hos läkaren som sen kan lägga upp en utredning och behandling.