Övervikt

Övervikt är ett hälsoproblem som med åren ökar riskerna att insjukna med olika handikappande besvär och sjukdomar. Mest påtagligt är att utveckla Diabetes och olika ortopediska tillstånd p g a av ökad belastning på kroppen.

Riskerna med övervikt är också att den starkt påverkar möjligheter för behandlingar i samband med akuta sjukdomstillstånd inte minst nu visat i samband med Covidpandemin.

Du kan hos oss få hjälp med att på ett vetenskapligt sätt ta tag i problemet övervikt för din framtida hälsa. Vid extrem övervikt kan vi också se till att du blir bedömd för en eventuell operativ åtgärd.