Sluta Röka

Att vara rökare är att ha en mycket stark riskfaktor för att utveckla olika sjukdomar och förtida död. Rökning medför en försämrad lungfunktion med risk för ett framtida stort handikapp med kroniska sjukdomar som KOL och generell åderförkalkning i hjärt- och kärlsystemet.

Det finns ett botemedel: sluta röka. Men det kan vara svårt trots insikter och goda råd. Därför bör du få möjligheter att få en för dig lämpat behandling och motivering för ditt RÖKSTOPP.

Vi kan på mottagningen ge dig vägledning hos t ex hos Astma-KOL sköterskan som kan göra en funktionstest av din lungfunktion, en sk spirometri. Vi kan också se till att du får kontakt med Hälsocenter för rökavvänjning för just dig.