Välkommen till BVC på Familjehälsan Hyllinge/Åstorp

I vår verksamhet erbjuder vi barnhälsovård och familjeläkare under ett och samma tak. Barnhälsovården inriktar sig på barn i åldrarna 0-6 år.

Vi som arbetar här heter Helene Persson, barnsjuksköterska/distriktssköterska och Lars-Göran Winberg BVC-läkare/allmänläkare.

Vi är ackrediterade det vill säga godkända att bedriva barn-
hälsovård enligt barnhälsovårdsprogammet och enligt social-
styrelsens riktlinjer. Region Skåne följer regelbundet upp
verksamheten.

På Barnavårdscentralen erbjuder vi följande:

 • Hembesök till alla nyfödda
 • Hembesök till alla vid åtta månaders ålder
 • Hälsoundersökningar utföres av barnsjuksköterska och
 • läkare
 • Vaccinationer
 • Kostrådgivning
 • Säkerhetsprofylax
 • Mamma/pappa-samtal
 • Föräldragrupp
 • Spädbarnsmassage
 • Rådgivning

Familjecentral
I Familjecentralen ingår BVC, öppen förskola, socialförvaltningen
där vi bedriver aktiviteter enligt nedan:

 • Föräldragrupper
 • Babycafé
 • Olika tema presenteras vid varje tillfälle
 • Spädbarnsmassage
 • Babyrytmik
 • Bjuder in föreläsare, tandhygienist, läkare, socionom m fl
 • Diskussion kring vårt trevliga fikabord

Vi finns i Öppna Förskolans lokaler Ågatan 19 M i Hyllinge.

Varmt välkomna till Familjehälsan BVC Åstorp/Hyllinge!