Listning

Vill du att ditt/dina barn skall gå på Familjehälsans BVC Åstorp/Hyllinge?

Bra att veta är att redan innan barnet är fött kan du via mödravården göra valet genom att fylla i blanketten "Val/byte av BVC" vilken sedan vidarbefordras till oss.

Du måste göra ett aktivt val av oss för att kunna gå på vår BVC. Detta görs genom att fylla i en blankett "Val/byte av BVC". Blanketten kan hämtas hos oss eller gå in på Region Skånes hemsida och hämta blankettten: www.skane.se/halsoval

Blanketten måste sedan lämnas till oss eller skickas till oss:

Familjehälsan Hyllinge/Åstorp BVC
Storgatan 30 A
265 34 Åstorp

Bra att veta är att inom Hälsoval Skåne, som vi ingår i, ska man göra två val för sitt barn. Dels skall man aktivt välja vilken BVC (0-6 år) barnet skall gå på och dels skall det väljas vilken läkarmottagning/vårdcentral barnet skall gå till när det är sjukt. Därför skall du som förälder dels fylla i blanketten "Val/byte av BVC" och dels blanketten "Val/byte av vårdenhet". Vi har möjlighet att ta emot till både BVC och till vår läkarmottagning. 

Gör man inte valet för vilken läkarmottagning/vårdcentral barnet skall gå på så blir barnet automatiskt listad på geografiskt närmaste läkarmottagning/vårdcentral.

Alla är välkomna och vid frågor så hör av dig!