Familjehälsan Åstorp flyttar till Landskrona

Region Skåne har godkänt Praktikertjänsts beslut att flytta Familjehälsan Åstorp till Landskrona. Bakgrunden till beslutet är svårigheter att rekrytera fasta läkare och en verksamhetschef till mottagningen. Avsikten är att verksamheten startar i Landskrona den 1 februari 2020.

BVC omfattas inte av beslutet och kommer därmed inte att flyttas till Landskrona. För frågor kring BVC hänvisas till BVC-sköterska på mottagningen.

Praktikertjänsts affärskoncept bygger på att bolaget har verksamhetsansvariga delägare som är kliniskt aktiva, oftast sjuksköterskor, läkare, tandläkare eller fysioterapeuter.

Praktikertjänst har arbetat för att rekrytera fasta läkare och verksamhetschef under mer än ett år, men det har visat sig vara mycket svårt, och därför flyttar mottagningen till Landskrona.

- Jag beklagar att vi inte lyckats rekrytera läkare och en verksamhetschef som kan leda och driva verksamheten. Vi har vridit och vänt på alla stenar, men inte kunnat hitta en långsiktig lösning för att driva verksamheten vidare i Åstorp, säger Kenneth Jacobsson, chef för primärvård och rehabilitering på Praktikertjänst.

Avsikten är att verksamheten – utan BVC – startar i Landskrona den 1 februari 2020 samtidigt som mottagningen byter namn till Familjehälsan Landskrona.

Samtliga patienter kommer att informeras om förändringarna via brev.

Har du frågor om BVC-verksamheten? Kontakta gärna BVC-sköterska på Familjehälsan Åstorp.

Läs mer om förändringarna här.