Priser

Läkarbesök på grund av sjukdom
Barn och ungdomar under 20 år + äldre patienter över 85 år
  0 kr
Läkarbesök på vårdenheten   200 kr
Sjuksköterskebesök
Astma/KOL och Diabetes
  0 kr
BVC-besök   0 kr
Distriktsköterskebesök   0 kr
Besök hos fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, dietist och arbetsterapeut
på vårdenheten
  200 kr
Vaccinationsavgift (t ex resevaccin)   200 kr

Övriga patientavgifter, klicka här >>