Välkommen till astma/KOL -mottagningen

Här arbetar Barbro, som är sjuksköterska med specialutbildning i allergi-astma-KOL.

På mottagningen utreds och följs våra patienter bland annat genom mätning av lungfunktionen, en så kallad spirometri (andningstest), samt rådgivning och information om sjukdomen ges. Barbro håller även i rökavvänjning.

Vi har nära samarbete med behandlande läkare, och vi strävar efter att patienten ska behålla sin lungfunktion normal eller så nära som möjligt och förebygga försämrings-perioder. För att nå detta mål behöver man ibland sätta in mediciner eller förändra den medicinska behandlingen för att öka patientens livskvalitet.

Vi följer de Nationella riktlinjerna för astma/kol behandling och registrerar i Riks-kol (ett kvalitetsregister).