Diabetes

Välkommen till Diabetesmottagningen!

Här arbetar Marika, som är sjuksköterska med specialutbildning i diabetes.

På diabetesmottagning erbjuder vi dig med diabetes regelbundna kontroller hos läkare och diabetessjuksköterska. Vårt mål är att utbilda patienter och närstående om diabetessjukdomen och hur man hanterar den i det dagliga livet.

Vid besöket hos diabetessjuksköterskan talar vi om vad diabetes är och hur man behandlar sjukdomen för att undvika komplikationer. Det utförs kontroller av bl.a. blodsocker, blodtryck och fotstatus samt rådgivning angående kost och motion.
Tillsammans med patienten sätter vi upp individuella mål för diabetesbehandlingen.

Vi följer de Nationella riktlinjerna för diabetesbehandlingen och registrerar i Nationella diabetesregistret, NDR.