Blodtrycksmottagning

DU SOM MISSTÄNKER HÖGT BLODTRYCK

Boka tid för blodtryckskontroll via 1177 eller ring 021-81 88 00

Du som har blodtrycksmedicin

Du som behandlas för högt blodtryck är själv ansvarig för att boka årliga uppföljande blodtryckskontroller. Normal rutin är att komma på läkarbesök vartannat år och sköterskebesök vartannat år.

Ring 021-81 88 00 för att boka tid för blodtryckskontroll eller läkarbesök när du ska förnya dina blodtrycksmediciner.

Du ska undvika kraftig fysisk aktivitet, rökning/snusning och kaffe 1 timme före blodtryckskontroll.

Hemblodstryck

Om du har en egen blodtrycksapparat och hellre vill ta blodtrycket hemma för lämna till din läkare ska du följa nedanstående patientinformation:

  • Ta din blodtrycksmedicin som vanligt.

  • Avstå från kraftig fysisk aktivitet, rökning/snusning och kaffe 30 minuter före mätningen.

  • Blodtrycket ska mätas sittande med stöd för ryggen och med armen i hjärthöjd vilandes på ett bord. Korsa inte benen utan sitt med båda hälarna i golvet.

  • Vila minst 5 minuter före mätningen.

  • Mät blodtrycket morgon och kväll under 5 dagar i rad. Vid varje mätning är det bra att göra 2 mätningar. Anteckna det lägsta värdet för respektive tidpunkt i tabellen nedan.

Din blodtrycksapparat bör kontrolleras mot mottagningens vartannat år.