Diabetessköterska

Vi arbetar med att göra bedömningar, vårdplanera, ge stöd & mycket mer till våra patienter med diabetes av alla typer. 

Telefontid:

Tisdag 10:45 - 11:15

Malins telefonnummer: 
021-81 88 04