Diabetessköterska

Vi arbetar med att göra bedömningar, vårdplanera, ge stöd & mycket mer till våra patienter med diabetes av alla typer.