Distriktssjuksköterskor

Distriktssköterskor och sjuksköterskor tar hand om dig när du kommer hit som patient. De svarar i telefonen när du ringer för rådgivning eller för att boka tid hos din familjeläkare.

Du kan få hjälp med:

  • Kontroll av blodtryck
  • Kontroller då du har diabetes
  • Ta bort suturer
  • Såromläggningar
  • Få råd och hjälp med din livsstil
  • Vaccinationer
  • Spirometri (lungfunktionstest)