Kurator

Tidsbokning via sköterskor i telefonen:
021-81 88 00

Alternativt efter läkarbedömning.