Barnavårdcentral

Vi är tre barnsjuksköterskor som jobbar på barnavårdcentralen.

Vi är till för dig och ditt barn under barnets förskoleår. Vi följer barnets utveckling vid vissa nyckelåldrar och förebygger sjukdomar genom vaccination. Både enskilt och i grupp ges råd och stöd i frågor som rör både föräldraskapet, barns utveckling, mat, sömn och egenvård.

Vi har även en barnläkare som kommer hit och har tidsbokad mottagning en gång i månaden.

Tina, Camilla och Johanna