Diabetessköterska

Telefontid måndag kl. 11:15-12:00 och torsdag kl. 14:00-14:30.

Malins telefonnummer 021-81 88 04