Kurator

Marielle Roos är vår kurator med KBT-kompetens och du får kontakt med henne via din familjeläkare. Hos Marielle kan du få möjlighet till KBT-behandling.

KBT-kurs

KBT individuellt

IKBT internetbehandling KBT

Vad är KBT? (Kognitiv beteendeterapi)

KBT inriktar sig på att förändra de tankar och beteenden som gör att problemen håller sig kvar eller blir värre. KBT är med andra ord en framåtsträvande terapiform. Den syftar till att blicka framåt, ta itu med problemen i nuet.

På mottagningen erbjuder Marielle KBT-kurs för bättre egenvård, inkluderar 4 tillfällen varannan vecka. Du har möjligheten att under 8 veckor arbeta med dig själv, förstå dina processer mellan tanke, känsla och beteende . Du är välkommen att anmäla intresse till detta via din familjeläkare.

IKBT (internetbehandling ) 8 veckors program för depression eller ångestproblem. Anmäla intresse för detta gör du via din familjeläkare.

Tidigare patienters upplevelse av KBT-kursen

"Har kommit till insikt om mina tankefällor och vad jag behöver jobba med "

"Trevligt ,varmt och härligt bemötande"