Om oss

Om verksamheten

Fenix dentalteknik startade sin verksamhet första april 2003 av Anders Tell och Stephan Johansson som har stor erfarenhet både inom tandteknik och laboratorieägande.

I april 2015 övertog Katarina Svedlund och Christer Karlsson verksamhetsansvaret för Fenix dentalteknik.

År 2008 flyttade laboratoriet till de nuvarande, ljusa och luftiga lokalerna. Vi har utmärkta utrymmen för att hålla kurser, möten och framför allt interna utbildningar.

Vår personal

För närvarande är vi sex personer med sammanlagt mer än 170 års brancherfarenhet och kunnande. Ända sedan starten har vi varit ett laboratorium i Praktikertjänst AB med alla fördelar det innebär, bland annat ett stort kontaktnät av kollegor och alla resurser som moderbolaget har.


Katarina Svedlund
verksamhetsansvarig labbchef, tandtekniker, helkeramik, cad-cam, kron- och broarbeten


Christer Karlsson
verksamhetsansvarig labbchef, implantat, cad-cam, kombinationsarbeten, protes och bettskenor


Stephan Johansson
tandtekniker, gör implantat, proteser och kombinationsarbeten.


Vigdis Valdimarsdottír
tandtekniker, proslins- och fasadarbeten.


Sofie Pålsson
tandtekniker, porslin- och fasadarbeten, cad-cam.


Kristina Ullström
modellavdelning.