Välkommen till Fertilitetsmottagningen

Gruppen har arbetat med IVF (in vitro fertilisering eller provrörsbefruktning) sedan 1984. Idag kan kliniken erbjuda alla typer av behandling vid ofrivillig barnlöshet. Tyngdpunkten av verksamheten ligger dock vid IVF.
Kontakta oss